Bir Platform Oyununa Kullanıcı Performansı Temelinde Yapay Zeka Uyarlaması (bibtex)
by S. Turkmen, H.Y. Mungan, S. Tekir
Reference:
Bir Platform Oyununa Kullanıcı Performansı Temelinde Yapay Zeka Uyarlaması (S. Turkmen, H.Y. Mungan, S. Tekir), In Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu UYMS 2015, 2015.
Bibtex Entry:
@inproceedings{turkmen2015,
  title={{Bir Platform Oyununa Kullanıcı Performansı Temelinde Yapay Zeka Uyarlaması}},
  author={Turkmen, S. and Mungan, H.Y. and Tekir, S.},
  booktitle={Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu UYMS 2015},
  pages={accepted},
  year={2015}
}
Powered by bibtexbrowser