Izmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkinma Stratejisi (bibtex)
by T. Tuglular, K. Velibeyoglu, S. Tekir
Reference:
Izmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkinma Stratejisi (T. Tuglular, K. Velibeyoglu, S. Tekir), Izmir Kalkinma Ajansi (IZKA), 2013.
Bibtex Entry:
@book{tuglular2013izmir,
   author = {Tuglular, T. and Velibeyoglu, K. and Tekir, S.},
   title = "Izmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkinma Stratejisi",
   publisher = "Izmir Kalkinma Ajansi (IZKA)",
   year = "2013"
}
Powered by bibtexbrowser