Bilgi Sistemleri Bilim ve Teknolojisine Dayali Acik Kaynak Istihbarati ve Bir Uygulama Modeli (bibtex)
by S. Tekir, A. Koltuksuz
Reference:
Bilgi Sistemleri Bilim ve Teknolojisine Dayali Acik Kaynak Istihbarati ve Bir Uygulama Modeli (S. Tekir, A. Koltuksuz), In 2. Polis Bilisim Sempozyumu, 2005.
Bibtex Entry:
@inproceedings{tekir2005acikistihbarat,
  title={{Bilgi Sistemleri Bilim ve Teknolojisine Dayali Acik Kaynak Istihbarati ve Bir Uygulama Modeli}},
  author={Tekir, S. and Koltuksuz, A.},
  booktitle={2. Polis Bilisim Sempozyumu},
  year={2005}
}
Powered by bibtexbrowser