Lojistik Merkezi Guvenlik Gereksinimleri, XML ve Sayisal Imza (bibtex)
by K. Kurtel, S. Tekir, S. Atay
Reference:
Lojistik Merkezi Guvenlik Gereksinimleri, XML ve Sayisal Imza (K. Kurtel, S. Tekir, S. Atay), In Ulusal Elektronik Imza Sempozyumu, 2006.
Bibtex Entry:
@inproceedings{kurtel2006,
  title={{Lojistik Merkezi Guvenlik Gereksinimleri, XML ve Sayisal Imza}},
  author={Kurtel, K. and Tekir, S. and Atay, S.},
  booktitle={Ulusal Elektronik Imza Sempozyumu},
  year={2006}
}
Powered by bibtexbrowser