Bilgi Sistemleri Guvenligi Dersi (bibtex)
by A. Koltuksuz, S. Atay, D. Tapucu, S. Tekir, O. Demiray, S. Asarcikli, H. Hisil
Reference:
Bilgi Sistemleri Guvenligi Dersi (A. Koltuksuz, S. Atay, D. Tapucu, S. Tekir, O. Demiray, S. Asarcikli, H. Hisil), In Akademik Bilisim 2005, 2005.
Bibtex Entry:
@inproceedings{koltuksuz2005,
  title={{Bilgi Sistemleri Guvenligi Dersi}},
  author={Koltuksuz, A. and Atay, S. and Tapucu, D. and Tekir, S. and Demiray, O. and Asarcikli, S. and Hisil, H.},
  booktitle={Akademik Bilisim 2005},
  year={2005}
}
Powered by bibtexbrowser